GPM lengvatos skaičiuoklė

METINĖS PAJAMOS neatskaičius mokesčių
Suma
Su darbo santykiais susijusios metinės pajamos, apmokestinamos 20 proc. pajamų mokesčio tarifu
EUR
Kitos metinės pajamos, apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu
EUR
Maksimali išlaidų suma, kuriai galima pritaikyti GPM lengvatą (25 proc. apmokestinamų pajamų)
EUR
IŠLAIDOS, jau patirtos šiais metais
Suma
Sumokėtos gyvybės draudimo įmokos
EUR
Sumokėtos papildomos įmokos į II ir III pakopos pensijų fondus
EUR
Kitos (mokestis už studijas, palūkanos už iki
2008-12-31 paimtą būsto kreditą)
EUR
Grąžintinas pajamų mokestis
Grąžintina mokesčio suma *
EUR
Iš jos: nuo sumokėtų gyvybės draudimo įmokų *
EUR
Gyvybės draudimo įmokų suma, kurią galite skirti papildomai šiais metais, norėdami susigrąžinti maksimalią GPM dalį
EUR
Papildomai susigrąžinkite *
EUR

* Grąžintinas gyventojų pajamų mokestis (GPM) apskaičiuotas darant prielaidą, kad gyventojo darbo užmokestis yra apmokestinamas 20 proc., o kitų rūšių pajamos 15 proc. GPM tarifu. Jeigu gyventojo pajamos yra apmokestinamos kito dydžio tarifu, grąžintino GPM dydis gali kisti (didėti arba mažėti).

Pastaba: GPM skaičiuoklė skirta apskaičiuoti 2023 m. taikomą GPM lengvatos dydį.Pasinaudokite maksimaliai

Kaip pasinaudoti maksimalia gyventojų pajamų mokesčio lengvata?

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata gyventojams taikoma nuo faktiškai sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir kitų GPM įstatymo 21 straipsnyje išvardintų išlaidų, kurių suma neviršija 1 500 EUR bei 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, t. y. darbo užmokesčio, individualios veiklos ir kitų pajamų, kurios apmokestinamos 15, 20 ir 32 proc. GPM tarifu.

Apmokestinamųjų pajamų ir GPM perskaičiavimas atliekamas gyventojui deklaruojant savo pajamas metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, kurią iki kitų metų gegužės 1 d. reikia pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai. Perskaičiuotas GPM grąžinamas LR Mokesčių administravimo įstatyme numatytais terminais.

Teisė pasinaudoti GPM lengvata turi būti pagrįsta atitinkamais dokumentais: draudimo polisu, įmokų sumokėjimą patvirtinančiais dokumentais, turinčiais privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus bei draudimo įmonės išduotu laisvos formos dokumentu, patvirtinančiu, kad nurodytas įmokas įmonė gavo. Šių dokumentų kartu su metine pajamų mokesčio deklaracija pateikti nereikia, tačiau privaloma saugoti ne trumpiau kaip 10 metų po deklaracijos pateikimo.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje www.vmi.lt.